MITIDO group

MITIDO group

investorská společnost

VÝSTAVBA A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Image

O NÁS

Příběh naší skupiny se začal psát v roce 1993, kdy se jeden ze společníků a hlavní investor JUDr. Vladimír Tirpák rozhodl vybudovat developerskou společnost. První aktivity směřovaly především do stavební činnosti a správy nemovitostí třetím osobám a obchodním partnerům. Po úspěšně realizovaných projektech a nastřádání vlastního kapitálu se skupina rozhodla investovat a budovat vlastí portfolio nemovitostí, nad kterým bude mít 100% kontrolu. Tyto objekty nikdy neprodáváme a k tomuto krajnímu řešení jsme nebyli nuceni ani v průběhu krize z přelomu let 2008/2009. Veškeré nemovitosti, které vlastníme, jsou umisťovány na trh s nájemním bydlením. Našim cílovým regionem je moravská metropole Brno a její přilehlé okolí.

STRUKTURA MAJEKTU

STRUKTURA MAJEKTU

VE SPRÁVĚ

254

nemovitostí
3,85

miliard Kč

NAŠE INVESTIČNÍ STRATEGIE

Předně vybíráme nemovitosti, které jsou v horší technické kondici a majitelé nemají zájem se o tyto objekty dále starat. Ve skupině máme vlastní stavební společnost Lesing spol. s r.o., s jejíž pomocí provedeme kompletní rekonstrukci domu a nastavíme standard, který maximálně využije potenciál dané lokality a dispozic. Nájemci jsou dosazeni prostřednictvím naší správní společností ARS, s.r.o. Aktuálně správa nemovitostí obhospodařuje více než 490 bytových jednotek.

PROČ INVESTOVAT DO NEMOVITOSTÍ

Jedná se o celosvětově oblíbené aktivum pro konzervativní investory a přes všechny krize a výkyvy na trzích si vždy obhájilo svou pozici nejspolehlivějšího způsobu zhodnocení finančních prostředků. Bydlení je základní lidskou potřebou a bude mít vždy hodnotu. U investiční nemovitosti nemůže nastat situace, kdy by ztratila dramaticky svou hodnotu, na rozdíl od investice do akcií, investičních certifikátů a obdobných finančních nástrojů, protože se stále jedná o zajištěnou investici fyzickým objektem.

KONTAKT

MITIDO group s.r.o.
IČO: 08159742
DIČ: CZ08159742
Sídlo: Veslařská 346/248
637 00 Brno

mob.: 606 047 706
e-mail: info@mitido.cz
www.mitido.cz