MITIDO group

MITIDO group

KONTAKT

MITIDO group s.r.o.
IČO: 08159742
DIČ: CZ08159742
Sídlo: Veslařská 346/248, 637 00 Brno
E-mail: info@mitido.cz

Ing. Martin Doucha, mob.: 776 110 783
- generální ředitel, člen správní rady

Ing. Josef Tureček, mob.: 724 422 972
- ředitel pro rozvoj a investice, člen správní rady

Ing. Marie Motlaková, mob.: 605 110 988
- ředitelka sekce informací

Ing. Světlana Vaculíková, mob.: 605 771 625
- finanční ředitelka

Ing. Darina Špůrová, mob.: 777 665 604
- manažerka pro komunikaci a organizační zajištění

Ing. Richard  Miklós, mob.: 606 047 706
- manažer pro IT a organizačně právní zajištění